Vážené zákonodárkyně, vážení zákonodárci,

blíží se termín voleb do poslanecké sněmovny a s tím i vaše snaha nalákat voliče, aby se dostavili k volebním urnám a vložili hlas pokud možno té vaší straně. Jak už to ale bohužel v naší zemi chodí, mnoho voličů si stěžuje, že nemá, komu by hlas dalo, a tak se k volbám nedostaví. Dovolte mi tedy, abych vám touto cestou navrhl řešení, které by mohlo ještě do letošních voleb vejít v platnost a tím by přilákalo k volbám výrazně více voličů.

Jak jistě víte, tak všechny platné hlasy se sečtou a na základě toho, kolik se které straně se dalo hlasů, se určí nejen vítěz voleb, ale i rozložení sil v poslanecké sněmovně. Jak jsem již uvedl, velké množství voličů k volbám nepřijde prostě proto, že si nevybralo dostatečně reprezentativní stranu, jenž by je měla zastupovat.

Můj návrh spočívá v zavedení tzv. antihlasu. Každý volič by si mohl určit, zda do volební urny hodí hlas nebo antihlas. Hlas svým významem zůstává zachován a jako takovým se jím již není třeba dále zabývat. Antihlas s názvem politického subjektu by pak nebyl k počtu hlasů přičten, ale – jak již jistě tušíte – odečten. Takový volič by dal jasně najevo nejen to, že žádná strana mu nepřipadne dostatečně fundovaná, aby jej zastupovala, ale i to, který spolek považuje za největšího škůdce.

Dovoluji si ještě poukázat na jednu drobnost, která by z novinky měla určitě vyplynout, ale na první pohled nemusí být zřejmá. Jestliže každá strana, která získala více než nějaké procento hlasů, dostane za každý takový hlas peníze, pak za antihlas zase bude strana peníze vracet státu.

Vážené dámy, vážení pánové. Věřím, že důkladně promyslíte můj návrh a já budu moci v následujících volbách svůj antihlas využít.

Děkuji vám, že jste věnovali svůj drahý čas mému návrhu, a těším se na vaše reakce.

S pozdravem

volič

Další články, které vás mohou zaujmout:

FacebookGoogle+TwitterPrintEmailKindle ItPocketDalší sdílení

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *