Jak úspěšně (de)motivovat zaměstnance

Situace, kdy jeden člověk pracoval pro jiného a byl za to nějakým způsobem odměněn, známe již z dob otrokářské společnosti. Otroci pro svého pána pracovali bez ohledu na denní dobu či roční období. Vykonávali vše, co jim bylo nařízeno, a za to se jim dostávalo stravy, ubytování a – což už nebylo příliš příjemné – absolutní nesvobody.

Jak šel čas, situace se změnila a z otroků se stávali nevolníci. Museli pracovat na panském a poté – dostávalo-li se jim času a sil – na svém. Již nebyli zavřeni v domě svého pána, ale vyloženou svobodu pohybu nebo možnost jednoduše změnit svého pána neměli.

Z uvedeného textu můžeme vyvodit vcelku jednoduchý závěr, že v dnešní době jsou na tom zaměstnanci mnohem lépe. Za 40 hodin týdně jsou náležitě odměněni a ve volné chvíli si mohou dělat, co chtějí. Bohužel, není to tak růžové, jak by se mohlo zdát.

V následujícím výčtu určeném výhradně řídícím pracovníkům a personálnímu oddělení popisuji metody, které můžete na své „ovečky“ zcela beztrestně použít, aniž by daly výpověď a přitom jste ušetřili.

Věřte (a věřím, že tomu věříte, neboť to velmi dobře uplatňujete), že to funguje na většině zaměstnanců. Celé je to totiž postavené na jedné vlastnosti zaměstnance: je mu žinantní (trapné) se neustále připomínat s tou samou věcí (přeci vás nebude otravovat, neboť je mu jasné, že řešíte mnohem důležitější věci – lak na vlasy, nový vzhled firemního časopisu, kostýmek, anketu pro všechny zaměstnance, golf apod.). Pokud přeci se zeptá znovu, po druhém, maximálně třetím neúspěchu to nechá být a zvykne si na současnou situaci nebo bude doufat (vždyť trpělivost růže přináší).

Metoda 1: Slibujte. Je to nejjednodušší, nejlevnější a nejefektivnější, co můžete udělat. Slibte cokoliv. Vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky, nový telefon, notebook, modré z nebe. Slibem nezarmoutíte, naopak poskytnete naději, že se opravdu něco změní. Zaměstnanci vydrží doufat roky. A naděje přeci umírá až poslední. Nebo ne?

Metoda 2: Neuvádějte konkrétní termíny. Pokud přesto jste asertivnějším zaměstnancem donuceni nějaký termín uvést (zcela záměrně nepíši slíbit), pak se vyhněte odpovědi např. tím, že slíbíte (použito záměrně) pověřit vaší kolegyni/šéfovou, aby to udělala/někoho určila, ať se na to podívá. Kdykoliv později se můžete vymluvit, že jste to sice udělala, ale dotyčná odjela na dovolenou, onemocněla, porodila či opustila firmu. Ona vůbec výmluva na „objektivní“ příčinu nedodržení termínu funguje. Zaměstnanec nakonec s vámi soucítí, i jemu se občas něco nepovede. No není ta empatie krásná vlastnost?

Při rozhovoru se zaměstnancem v případě problému však neslibujte nápravu. Tu po vás přeci nikdo nechtěl. Byli jste pouze dotázání, proč jste propásli termín. Nic jiného po vás přeci nikdo nechce. Většina zaměstnanců se s výmluvou spokojí a jejich požadavek buďto vyhnije nebo se celé kolečko zopakujte. Ó mocný Sisyfe.

Metoda 3: Procesy. Tohle je opravdu mocná metoda. Za proces se můžete skrýt úplně všechno – nechuť, lenost, odpor, nenávist, ale i neschopnost či nekompetentnost (vaše). Pokud zaměstnanec něco vyžaduje a vy oplýváte některou ze zmíněných vlastností, pak si zajistěte, že na to není proces. Poté není nic jednoduššího než se odkázat na neexistující proces a slíbit (viz metoda 1), že:

  • pověříte někoho, kdo proces vymyslí (ovšem pozor, bez výjimky neuvádějte do kdy)
  • pověříte někoho, kdo zkusí upravit stávající proces (opět neuvádějte pevný termín)

Čím víc procesů existuje, tím lépe, neboť výmluva na složitost, komplexnost či provázanost vždy zafunguje. Vy jste totiž ta autorita, která procesům rozumí a samozřejmě se prezentuje tak, že se tím i zabývá. No ne?

Metoda 4: Přesčasy. Občas, případně často se stává, že je zapotřebí, aby zaměstnanec udělal něco nad rámec své pracovní doby. Jistě, je tu nějaká právní norma, ale když ono je to potřeba tak rychle. Pak je potřeba pracovníka vychválit (dle nátury, často stačí mazat med kolem huby) a naznačit mu, že právě on je pro daný projekt klíčový a že bez něj by se zhroutil. Zabírá to jak na muže (neboť jsou ješitní), tak na ženy (jsouc zodpovědné). Postupem času chytře volenými větami budete schopni v zaměstnanci vyvodit tak silný pocit viny, bude-li si chtít požádat byť o jediný den dovolené, že o dovolenou buďto nepožádá vůbec nebo na kolenou slíbí, že bude pracovat i o dovolené alespoň po večerech.

Metoda 5: Mzdy. Peníze jsou sice až na prvním místě, ale mnoho lidí má v sobě nepřekonatelný odpor o nich mluvit. Jen málokdo ví, jak si říct o odpovídající peníze při přijímacím pohovoru, o zvyšování mzdy ani nemluvě. Zneužívejte toho! Pokud si přeci jenom někdo dokáže o odpovídající peníze říct, je nutné s ním smlouvat. Však i on jistě počítá s nějakým vyjednáváním. Není pak problém domluvit si částku, která má s původní společného jen to, že už se k ní potencionální uchazeč v této firmě víceméně nikdy nedostane.

Další podpásovkou jsou (jak jinak) sliby, že pokud s ním bude firma spokojena (podmínka je důležitá), pak dostane přidáno po určité době. Věřte tomu, že pokud se nebude bát po ústně smluvené době přijít (jako že bude, neboť si není jist, zda je s ním vůbec někdo spokojen), můžete opět vyjednávat. Pomáhá to.

Metoda 6: Hypotéka. Tato metoda velmi souvisí s pátou, neboť vydělané peníze je třeba utrácet. Čím vyšší má zaměstnanec úvěr, tím více si bude vážit toho, že ho zaměstnáváte a nebude vás obtěžovat žádostmi o zvýšení mzdy nebo nedej bože vydíráním, že dá výpověď. Naopak jeho výkony budou stabilně růst a vy na mzdových nákladech ušetříte nemalé prostředky.

Metoda 7: Důležitost určujete vy. Přiznejme si to, i vy musíte nakonec předstírat nějakou práci. Cílem je, aby to, co děláte, bylo prezentováno jako nesmírně důležité a mající přednost před ostatními, často nudnými úkoly. To samozřejmě vyžaduje nemalé úsilí, ale ten pocit zadostiučinění je vyloženě opíjející. Už jen ta představa, že dokážete správně podat svojí nesmyslnou anketu všem zaměstnancům namísto řešení problému s parkováním, že uděláte nový vzhled intranetu namísto vyřešení problému s nutností pamatovat si zaměstnanci desítky přihlašovacích údajů, už jen tohle dokazuje, že jste na správném místě.

Metoda 8: Kombinujte. Pokud přestanou zabírat předchozí metody jednotlivě, kombinujte je. Dvě, tři nebo klidně všechny dohromady.

Další články, které vás mohou zaujmout:

FacebookGoogle+TwitterPrintEmailKindle ItPocketDalší sdílení

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *