Po všeckem je hovno, enem po včelách je med

Na základě potřeby získat titul CUDr. udílený universitou Divina Comedia bylo třeba vypracovat disertační práci. Zde uvádím její plné znění, pokud by náhodou nebyla k nalezení v universitní knihovně.

Abstrakt

Disertační práce se zabývá problematikou pozůstalosti a uvádí podrobnější pohled na život včel.

Poděkování

Rád bych poděkoval rektoru Prof. Dr.Baronu Prášilovi za podporu při tvorbě disertační práce. Dále bych rád poděkoval panu Prof. Dr. Kouzelníku Žitu za mnoho podnětných informací týkajících se problematiky včelstev v království českém a purkrabství moravském a za možnost vyzkoušet jeho vlastní med. V neposlední řadě děkuji panu Prof. Dr. Hodzovi Nasreddinu za možnost vypít jeho letité zásoby medoviny.

Prohlášení

Prohlašuji, že ochutnávka medu i medoviny byla vzájemnou dohodou dvou dospělých lidí a nedošlo k žádnému nátlaku ze strany profesorského sboru. Dále prohlašuji, že disertační práci jsem vypracoval sám a uvedl jsem veškeré použité zdroje.

V Nehvizdech, dne 24. 10. 2009

Úvod

Disertační práci lze pojmou dvěma způsoby. Jednak filosofickým, jednak matematickým. Aby tato práce mohla býti považovaná za úplnou, dovolím si uvést pojetí obě. Uvědomuji si však, že by to mohlo vést k získání profesury, ovšem zároveň podotýkám, že na ni (zatím) neaspiruji.

Stať

Filosofický pohled

Již od pradávna se lidé zajímali, odkud pocházejí, co bude po jejich smrti a co bylo před jejich narozením, resp. početím. Ačkoliv náznaky ukazují, že před početím byl minimálně jeden, v ideálním případě dva orgasmy, lidé jdou ještě před ně.

První seriózně předložené zmínky byly zaznamenány již v šestém století před naším letopočtem Thalesem z Milétu (624–548), který tvrdil, že prazákladem a principem všeho je voda. Tento zjevný nesmysl byl vyvrácen vcelku rozumným objevem, že voda se skládá ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku.

Naproti němu Anaximénes (586–524) měl za to, že arché je vzduch, který se prostírá do nekonečna. Jeho scestný názor byl rozmetán nejen s rozpoznáním složek vzduchu a ale i tím, že ve vesmíru vlastně žádný vzduch není.

Heraklétos z Efesu (540–480) rád prohlašoval, že vše pochází z ohně a také ohněm zaniká. Jednoduše lze ukázat, že oheň pro svoji činnost potřebuje alespoň kyslík, takže jeho statě můžeme hodit do kamen a s chutí zapálit.

Pojďme k poslednímu a zřejmě nejzásadnějšímu mysliteli a to Pythagorasovi (580–500). Ten v době své největší slávy prohlašoval, že základem všeho je bůh a ke všemu ještě pouze jeden. Není prokázáno, kolik toho vypil, když na tohle přišel, ale ke smůle lidstva se toho chytili další vyšinutci a jali se prohlašovat nesmysly typu „prach jsi a v prach se obrátíš“ (mešní víno je opravdu zabiják inteligence a zdravého rozumu). Jak dokázal Charles Darwin (1809–1882) ve své dosud nepřekonané teorii, člověk vznikl z opice. Tedy žádný bůh (ať už jeden nebo celé stádo), žádná pramatka ani prašroubek a tedy ani žádní prach.

Ostatní filosofové vycházeli z výše uvedených domněnek a pouze je upravovali, pokud tedy nebyli naprosto odpoutání od reality jako např. Parmenides (540–470), který své živobytí postavil na celkem banální informaci, že „bytí je, nebytí není“.

No jo, jenže kde je med, chtělo by se zakřičet. Kde? No kde? Na to dá odpověď matematický pohled.

Matematický pohled

Matematický pohled je naprosto striktní a nelze v něm brát ohled na vágní pojmy, špatné formulace a chybné kroky v důkazech. A přesně tak je učiněno níže.

Pro důkaz, že první část valašského přísloví je pravdivé, použijeme spor neboli při.

Jelikož všechna tvrzení uvedené ve filosofickém pohledu jsou nepravdivá, použijeme pouze jedno z nich. Vezměme to nejznámější a to, že „prach jsi a v prach se obrátíš“. Pro naše potřeby stačí pouze druhá část tvrzení, tedy „v prach se obrátíš.“ Protože jde o nepravdivé tvrzení, je očividně zřejmé, že správně má být „v hovno se obrátíš.“ Je pochopitelné, že tiskovým mluvčím jisté organizace (z důvodu nechtěné reklamy nelze jmenovat) nejde hovno přes pysky, ale dosud se neví, proč používají substantivum prach. To ovšem není cílem této práce, nebudeme se tím nadále zabývat.

Zbývá dokázat druhou část tvrzení, tedy že „enem po včelách je med“. Na to, abychom je potvrdili, stačí prostý pohled do úlů. Když včely odletí, med tam zůstane.

Závěr

Podle výše uvedeného textu vyplývá, že valašského přísloví „Po všeckem je hovno, enem po včelách je med“ je pravdivé do poslední kapky medu.

Použité zdroje

  1. [med] Med Prof. Dr. Kouzelníka Žita, ročník medu 2005
  2. [medovina] Medovina Prof. Dr. Hodzi Nasreddina, celkem 2,35 litru, vypito za jediný večer
  3. [mája] Seriál Včelka Mája
FacebookGoogle+TwitterPrintEmailKindle ItPocketDalší sdílení

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *